Systém

V tejto časti môžete nakonfigurovať niektoré systémové moduly:

Bootup and Shutdown – umožní vám spravovať služby, upravovať ich, spustiť/zastaviť/reštartovať každú službu alebo viacero služieb naraz. Môžete tiež vytvárať a upravovať skripty, ktoré sa spúšťajú pri spustení alebo vypnutí systému atď. Ďalej môžete Reštartovať alebo Vypnúť virtuálny počítač pre ESMC pomocou tlačidiel umiestnených v dolnej časti.

module_system

Change Passwords – umožní vám zmeniť používateľské heslá virtuálneho počítača používané pri prihlásení do operačného systému.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nepoužívajte túto funkciu, ak chcete zmeniť heslo pre ESMC VA alebo ESMC databázu. V takýchto prípadoch použite funkcie Change VM password alebo Change database password v konzole na správu virtuálneho zariadenia ESMC.

Running Processes – môžete spravovať všetky spustené procesy na vašom systéme pomocou nástroja Webmin. Tento modul môže byť použitý na zobrazenie, zrušenie, zmenu priorít a spustenie procesov na vašom systéme.

Software Package Updates – zobrazí dostupné aktualizácie a umožní vám aktualizovať všetky alebo iba zvolené softvérové balíky.

System Logs – slúži na zobrazenie protokolov vo vašom systéme.