Servery

V tejto časti môžete nakonfigurovať niektoré moduly serverov:

Apache Webserver – jeden z najkomplexnejších a najvýkonnejších modulov Webmin, umožňuje vám nakonfigurovať skoro každú funkciu Apache. Môžete ho použiť ako HTTP server na poskytovanie inštalačných súborov alebo aktualizácií. Je potrebné, aby ste nastavili Firewall pridaním pravidiel pre povolenie príslušných portov.

icon_details_hoverPoznámka:

Hoci to nie je to isté ako v prípade Apache Webserver pre ESMC Web Console, môžete použiť tento Apache Webserver na akýkoľvek iný účel.

ESET Security Management Center – tento modul vám umožňuje spustiť diagnostický nástroj, vynulovať heslo správcu ESMC Servera, opraviť certifikát ESMC Servera a certifikačnú autoritu, opraviť certifikát ESET Management Agenta a certifikačnú autoritu, opraviť pripojenie ESET Management Agenta alebo upraviť Apache Tomcat server.xml pre zmenu Web Console HTTPS certifikátov a algoritmov šifrovania.

MySQL Database Server – umožňuje vám spravovať oprávnenia používateľov, meniť heslo a zobrazovať obsah databázy.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nepoužívajte MySQL Database Server na zálohovanie alebo obnovu ESMC databázy, miesto toho použite konzolu na správu virtuálneho zariadenia ESMC. Pre viac informácií si pozrite časť Zálohovanie databázy.

Samba Windows File Sharing – umožňuje vám vybrať adresáre, ktoré majú byť zdieľané pre Windows klienty pomocou SMB protokolu (Server Message Block). V prípade potreby môžete nastaviť modul Samba tak, aby boli súbory na vašom ESMC VA dostupné pre Windows klienty. Môžete tiež nakonfigurovať a pripojiť sa na doménu systému Windows. Ak je zdieľanie povolené, porty Samba musia byť povolené vo firewalle.

SSH Server – tento modul sa používa na konfiguráciu SSH a OpenSSH serverov a predpokladá, že máte základné používateľské znalosti o klientskych programoch. Na vašom systéme môžete nakonfigurovať SSH Server a klienty.