ESET Security Management Center

ESET Security Management Center modul vám umožňuje spúšťať určité preddefinované príkazy, hlavne čo sa týka opravy ESMC certifikátov, spustenia diagnostického nástroja alebo vynulovania hesla pre ESMC Server.

Run Diagnostic Tool – kliknite na tlačidlo pre extrahovanie protokolov a informácií zo systému. Protokoly budú exportované pre ESMC Server a ESET Management Agent. Pre nájdenie a stiahnutie exportovaných protokolov vo formáte .zip môžete použiť modul File Manager.

diagnostic_tool

Reset ESMC Server Administrator Password – ak ste zabudli heslo pre váš ESMC Server alebo si ho želáte vynulovať, zadajte vaše nové heslo pre účet správcu ESMC Servera a stlačte tlačidlo pre spustenie príkazu.

reset_srv_admin_psw

Repair ESMC Server Certificate – opraví certifikát ESMC Servera novým PFX/PKCS12 certifikátom. Kliknite na ikonu spony na papier, vyberte PFX alebo PKCS12 súbor certifikátu pre ESMC Server, a kliknite na Open. Zadajte heslo pre certifikát ESMC Servera a stlačte tlačidlo pre spustenie príkazu.

repair_srv_cert

Repair ESMC Server Certification Authority – opraví certifikačnú autoritu ESMC Servera DER certifikátom. Kliknite na ikonu sponka na papier, vyberte súbor certifikačnej autority .der a kliknite na Open.

repair_srv_ca_cert

Repair ESMC Agent Connection – opraví pripojenie ESET Management Agenta na ESMC Server. Zadajte Hostiteľský názov a číslo portu pre ESMC Server a stlačte tlačidlo pre spustenie príkazu.

repair_agent_connection

Repair ESMC Agent Certificate – opraví certifikát ESET Management Agenta novým PFX/PKCS12 certifikátom. Kliknite na ikonu spony na papier, vyberte PFX alebo PKCS12 súbor certifikátu pre ESET Management Agenta, a kliknite na Open. Zadajte heslo pre certifikát ESET Management Agenta a stlačte tlačidlo pre spustenie príkazu.

repair_agent_cert

Repair ESMC Agent Certification Authorityopraví certifikačnú autoritu ESET Management Agenta DER certifikátom. Kliknite na ikonu sponka na papier, vyberte súbor certifikačnej autority .der a kliknite na Open.

repair_agent_ca_cert

Edit Apache Tomcat server.xml – môžete upraviť konfiguračný súbor Apache Tomcat server.xml pre zmenu Web Console HTTPS certifikátov a algoritmov šifrovania. Keď stlačíte tlačidlo, otvorí sa textový editor a budete môcť upraviť súbor /etc/tomcat/server.xml. Kliknite na tlačidlo Save pre uloženie zmien. Ak je potrebný reštart, bude vykonaný automaticky. Ak nechcete uložiť vykonané zmeny, kliknite na Return to commands.

edit_apache_tomcat