Aktualizácia/migrácia virtuálneho zariadenia ESMC

Nasledujú inštrukcie, podľa ktorých postupovať v prípade, že chcete aktualizovať svoje existujúce ERA VA na najnovšiu verziu alebo potrebujete migrovať ESMC VA.

1.Stiahnite si najnovšiu verziu esmc_appliance.ova alebo esmc_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V.

2.Nasaďte nové ESMC VA, inštrukcie nájdete v časti Proces nasadenia ESMC zariadenia. Nové ESMC VA zatiaľ prostredníctvom webového rozhrania nekonfigurujte.

3.Načítajte obsah databázy zo svojho starého ERA VA/ESMC VA. Podrobné inštrukcie nájdete v kapitole Načítanie obsahu databázy z iného servera.

4.Nakonfigurujte nové virtuálne zariadenie ESMC pomocou webového rozhrania.

Ak ste zmenili IP adresu ESMC Servera, vytvorte politiku na starom ERA VA/ESMC VA, vďaka čomu bude určená nová IP adresa ESMC Servera, a priraďte ju k všetkým počítačom. Počkajte, kým sa politika aplikuje na všetky ESET Management Agenty.

icon_details_hoverPoznámka:

Skontrolujte, či sa vaše nové ESMC VA správa rovnako ako predchádzajúce. Všetky zachované dáta a klienty sa pripájajú na nový server.