Riešenie problémov

Na riešenie problémov s virtuálnym zariadením ESMC môžete použiť súbory protokolov uvedené nižšie. Môžete byť tiež požiadaný technickou podporou spoločnosti ESET o poskytnutie diagnostických protokolov. Na analýzu môžete odoslať nasledujúce súbory protokolov:

Názov protokolu

Umiestnenie

Popis

Konfigurácia ESMC VA

/root/appliance-configuration-log.txt

Ak zlyhalo nasadenie ESMC VA, nereštartujte zariadenie a skontrolujte súbor protokolu.

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Súbor protokolu inštalácie ESMC Servera.

Ostatné súčasti ESMC majú podobné umiestnenie s príslušným názvom súboru.

Protokol sledovania ESMC Servera

Protokol sledovania ESET Management Agenta

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Skontrolujte protokoly sledovania:
trace.log

status.html

last-error.html

Ostatné súčasti ESMC majú podobné umiestnenie s príslušným názvom súboru.

Apache HTTP Proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

Súbor protokolu pre staršie verzie virtuálneho zariadenia ESMC.

Súbor protokolu pre novšie verzie virtuálneho zariadeniaESMC.

Výpisy pri zlyhaní pre ESMC Server

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

 

Spúšťanie diagnostického nástroja ESMC Serverom alebo ESET Management Agentom

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip

Ak máte problémy s ESMC VA, môžete použiť možnosť Run diagnostic tool (spustiť diagnostický nástroj). Podrobné informácie nájdete v kapitole ESET Security Management Center Webmin modul.

Ak Agent alebo Server zlyháva a nie ste schopný prostredníctvom Web Console zmeniť úroveň zapisovania do protokolu, môžete aktivovať úplné zapisovanie sledovania vytvorením prázdneho súboru:

Pre Agenta:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

Pre Server:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

 

icon_details_hoverPoznámka:

Odporúčame používať nástroj Webmin File manager, pomocou ktorého môžete ľahko vyhľadať súbory a v prípade potreby stiahnuť protokoly.