Podporované nástroje Hypervisor

Virtuálne zariadenie ESMC (esmc_appliance.ova a esmc_vagenthost.ova) je založené na vmx-07 virtual hardware family type. V nasledujúcej tabuľke nájdete podporované nástroje Hypervisor pre rôzne typy virtuálnych zariadení ESMC:

Hypervisor

Verzia

ESMC Server zariadenie

ESMC MDM zariadenie

ESMC VAgentHost zariadenie

VMware vSphere/ESXi

5.0 a novšie verzie

x

x

x

VMware Workstation

9 a novšie verzie

x

x

Nepodporované

VMware Player

7 a novšie verzie

x

x

Nepodporované

Microsoft Hyper-V

Server 2012 a 2012 R2

x

x

Nepodporované

Oracle VirtualBox

4.3.24 a novšie verzie

x

x

Nepodporované

Citrix

7.0 a novšie verzie

x

x

x

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčame, aby ste vo svojej sieti použili na pridelenie IP adresy svojmu virtuálnemu zariadeniu ESMC DHCP server. Táto IP adresa je potrebná pre prístup do konfiguračného webového rozhrania ESMC VA. Ak nemáte vo vašej sieti DHCP server, budete musieť nastaviť manuálnu IP adresu.