Ako reštartovať konzolu na správu virtuálneho zariadenia?

Grafické rozhranie virtuálneho zariadenia je možné reštartovať bez potreby reštartovať celý virtuálny počítač. Týmto spôsobom vynútite obnovenie všetkých dát zobrazených v konzole. (Toto je užitočné napríklad v prípade, že ste upravili nastavenie, no táto zmena sa v konzole ešte neprejavila.)

1.V konzole na správu virtuálneho zariadenia zvoľte možnosť Exit to Terminal.

2.Spustite príkaz:
./appliance-gui restart