Ako obnoviť zabudnuté heslo pre virtuálne zariadenie ESMC?

Spustite ESMC VA v režime Single-User. Inštrukcie nájdete v dokumentácii pre CentOS 7. Ak ste vykonali aktualizáciu z ERA VA na ESMC VA so systémom CentOS 6, prečítajte si dokumentáciu pre CentOS 6. Keď budete v príkazovom riadku v režime Single-User, zmeňte vaše root heslo pomocou príkazu passwd.