Odporúčané systémové konfigurácie

V závislosti od veľkosti vašej infraštruktúry, konkrétne od počtu klientov spravovaných virtuálnym zariadením ESMC, je potrebné vziať na vedomie minimálnu a odporúčanú konfiguráciu virtuálneho počítača.

Nasledujúce veľkosti sa vzťahujú na ESMC Server a ESMC MDM virtuálne zariadenie:

Počet klientov

Počet jadier

Veľkosť RAM

Iné

menej ako 1000 klientov

2

2 GB

Thick provisioned disk

od 1000 do 5000 klientov

4

4 GB

Thick provisioned disk, manuálne zmeňte konfiguráciu pre zvýšenie veľkosti pamäte pre MySQL.

viac ako 5000 klientov

8

8 GB

Proporčne zvýšte počet dostupných prostriedkov pre vaše ESMC VA, aby sa predišlo problémom s výkonom.

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade, že plánujete mať viac ako 5000 spravovaných klientov, dôrazne odporúčame nainštalovať ESMC Server/MDM na fyzický počítač so systémom Microsoft Windows Server s Microsoft SQL Serverom.

Nasledujúce veľkosti sa vzťahujú na ESMC VAgentHost zariadenie (v závislosti od počtu pripojených virtuálnych počítačov):

Minimálne:

1 – 1000 virtuálnych počítačov -> 2 jadrá, 2 GB RAM

Odporúčané:

1 – 10000 virtuálnych počítačov -> 4 jadrá, 8 GB RAM