Mám problém s nástrojom ESMC bežiacom na Hyper-V Serveri 2012 R2.

Po prihlásení do rozhrania ESMC Web Console sa zobrazuje chybové hlásenie „Unable to handle Kernel NULL pointer dereference at (null)“.

Pre riešenie tohto problému vypnite funkciu Dynamic memory (dynamická pamäť) v nastaveniach virtuálneho počítača.