Ako použiť Proxy pre pripájanie Agentov?

Nové ESET Management Agenty vo verzii 7 nie sú spätne kompatibilné s ERA (nedokážu sa pripojiť k serveru), pretože používajú nový replikačný protokol. Agenty vo verzii 6 sa môžu pripojiť k serveru vo verzii 7 prostredníctvom ERA Proxy. Ak chcete vykonať migráciu, postupujte podľa príslušného návodu.

Prostredníctvom Proxy je možné v rámci ESMC vo verzii 7 preposielať komunikáciu z ESET Management Agentov na ESMC Server, pričom využiť môžete Apache HTTP Proxy. Pre inštaláciu Apache HTTP Proxy sa riaďte inštrukciami v tejto kapitole pre inštaláciu na Linux.

Ak aktualizujete vaše existujúce prostredie, v ktorom sa aktuálne využíva ERA 6.x Proxy, postupujte podľa tohto návodu na aktualizáciu Proxy.