Ako aktualizovať operačný systém na počítači, na ktorom je nainštalovaný ESMC VA Server?

V prípade, že sa vám v ESMC VA Web Console zobrazí pre zariadenie, na ktorom je nainštalovaný ESMC VA Server, upozornenie Operačný systém nie je aktualizovaný, je nutné tento operačný systém aktualizovať. Pre vykonanie tejto akcie prostredníctvom ESMC VA Web Console spustite úlohu Aktualizácia operačného systému. Po dokončení aktualizácie uvedené upozornenie zmizne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pri aktualizácii operačného systému cez rozhranie Webmin, z terminálu alebo pomocou nástrojov tretích strán, zobrazené upozornenie nezmizne ani po úspešnom dokončení aktualizácie. V tomto prípade vám odporúčame spustiť úlohu Aktualizácia operačného systému cez ESMC VA Web Console.