Ako povoliť príkaz YUM, ak používam HTTP proxy server?

Ak vo vašej sieti používate na pripojenie k internetu proxy server, môže sa stať, že príkaz yum nie je nakonfigurovaný správne a teda nemusí fungovať.

Pre konfiguráciu príkazu yum pri používaní proxy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Exit to terminal pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

2.Zadajte nasledujúci príkaz:
nano /etc/yum.conf

3.Do konfiguračného súboru pridajte riadok s informáciou o vašom proxy. Napríklad:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128

4.Ak proxy vyžaduje prihlasovacie meno a heslo, pridajte do konfigurácie nasledujúce riadky. Napríklad:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128
proxy_username=PrihlasovacieMeno
proxy_password=Heslo

5.Stlačte Ctrl + X a y pre uloženie zmien.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Majte na pamäti, že informácie uložené v konfiguračnom súbore /etc/yum.conf sú v čitateľnej podobe, aby mohol príkaz yum správne fungovať. To znamená, že prihlasovacie meno a heslo si môže prečítať akýkoľvek používateľ. Z tohto dôvodu neodporúčame používať rovnaké heslo na žiadnom inom mieste.

Viac informácií nájdete v dokumentácii dodávateľa.