ESMC certifikáty

Pre nasadenie ESMC MDM typov zariadení ESMC sú potrebné ESMC certifikáty.

Certifikáty pre súčasti ESMC sú dostupné v nástroji Web Console. Pre skopírovanie obsahu certifikátu vo formáte Base64 kliknite na Správca > Certifikáty > Partnerské certifikáty, vyberte certifikát a zvoľte možnosť Exportovať ako Base64. Certifikát vo formáte Base64 môžete tiež stiahnuť ako súbor. Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty komponentov, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastné certifikáty, ktoré nie sú vo formáte Base64, budú musieť byť tieto certifikáty skonvertované na formát Base64 (prípadne môžete tieto certifikáty exportovať podľa popisu vyššie). Toto je jediný akceptovaný formát v rámci pripojenia ESMC komponentov k ESMC Serveru. Bližšie informácie o konvertovaní certifikátov nájdete na manuálových stránkach systému Linux a systému OS X. Napríklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'