Enable/Disable remote access (Povolenie/zakázanie rozhrania Webmin)

Predtým, ako budete môcť používať Rozhranie na správu Webmin, musíte ho najprv povoliť.

Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Enable/Disable remote access pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

enable_disable_webmin

Rozhranie Webmin používa HTTPS a je spustené na porte 10000. Pre prístup do rozhrania Webmin použite IP adresu uvedenú spolu s číslom portu 10000 (https://<názov hostiteľa alebo IP adresa>:10000 napr. https://10.1.119.162:10000 alebo https://esmcva:10000). Na hlavnej obrazovke konzoly na správu ESMC VA sa zobrazia nasledujúce informácie:

webmin_access_enable

Teraz už môžete používať rozhranie Webmin. Pre viac informácií si pozrite časť Rozhranie na správu Webmin.