Stiahnutie virtuálneho zariadenia ESMC

Virtuálne zariadenie ESMC má súbor typu OVA (Open Virtualization Appliance). Je dostupné na webovej stránke spoločnosti ESET v časti Na stiahnutie. Zariadenie je dostupné v dvoch podobách: esmc_appliance.ova a esmc_vagenthost.ova.

Ak chcete nasadiť vaše virtuálne zariadenie na Microsoft Hyper-V, použite esmc_appliance.vhd.zip miesto súboru OVA.

esmc_appliance.ova – obsahuje viacero typov ESMC zariadenia. Nasaďte tento súbor a vyberte typ zariadenia, ktorý chcete spustiť. Máte na výber nasledujúce typy zariadení:
ESMC Server – ESMC Server, ktorý bude bežať na vyhradenom virtuálnom počítači. Obsahuje tiež nástroj Rogue Detection Sensor.
ESMC MDM – komponent, ktorý je určený len na správu mobilných zariadení. Ak nechcete, aby bol na internete viditeľný celý váš ESMC Server, môžete na internete sprístupniť len ESMC MDM, vďaka čomu bude aj naďalej umožnená správa mobilných zariadení.

esmc_vagenthost.ova – je to v podstate samostatné ESMC VAgentHost zariadenie. Jediným rozdielom týkajúcim sa typu virtuálneho zariadenia ESMC VAgentHost spomenutého vyššie je, že táto konfigurácia zahŕňa spôsob nasadenia podobný sprievodcovi pri použití s vSphere/ESXi za predpokladu, že sa pripájate na vCenter Server a nie priamo na ESXi server.

Súbor OVA je šablóna, ktorá obsahuje funkčný operačný systém CentOS 7. Pre nasadenie súboru OVA virtuálneho zariadenia ESMC postupujte podľa inštrukcií pre váš nástroj hypervisor. Pri použití súboru esmc_appliance.ova si môžete vybrať, ktoré ESMC zariadenie má váš virtuálny počítač po nasadení spúšťať. Po vybratí typu virtuálneho zariadenia môžete začať s konfiguráciou virtuálneho zariadenia ESMC. Po nasadení súboru .ova vyberte typ zariadenia a upravte nastavenia vášho virtuálneho zariadenia. Virtuálne zariadenie je ucelené prostredie s nástrojom ESET Security Management Center (alebo jedným z jeho komponentov).

Predtým, ako začnete s nasadením sa uistite, že všetky požiadavkysplnené.

Po dokončení nasadenia a konfigurácie sa môžete pripojiť na ESMC Server pomocou rozhrania ESMC Web Console a začať používať ESET Security Management Center.

icon_details_hoverPoznámka:

Spoločnosť ESET poskytuje virtuálne zariadenia ESMC, nie je však zodpovedná za podporu alebo údržbu vašich operačných systémov alebo ich súčastí. Virtuálne zariadenia ESMC sú navrhnuté na zjednodušenie používania a nasadzovania, pričom používajú verejne dostupné operačné systémy obsahujúce súčasti, ktoré neboli vyvinuté spoločnosťou ESET. Spravovanie a aktualizácia týchto súčastí je zodpovednosťou používateľa virtuálneho zariadenia ESMC. Odporúčame pravidelne aktualizovať operačný systém, aby sa predišlo bezpečnostným problémom.