Oracle VirtualBox

Nasadenie virtuálneho zriadenia ESMC pomocou nástroja VirtualBox

Odporúčame používať najnovšiu verziu programu VirtualBox. Nastavte sieťový adaptér na vašom virtuálnom počítači na Bridged, prípadne na NAT.

icon_details_hoverPoznámka:

Presmerovanie portov musí byť na vašom virtuálnom počítači nastavené tak, aby bol produkt ESMC dostupný z internetu (ak je to potrebné).

1.Kliknite na File a vyberte možnosť Import Appliance.

2.Kliknite na Browse, vyhľadajte súbor esmc_appliance.ova, ktorý ste stiahli z webovej stránky ESET.com a kliknite na Open.

3.Kliknite na Next.

4.Skontrolujte nastavenia zariadenia a kliknite na Import.

5.Prečítajte si Licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA) a potvrďte ju, ak s ňou súhlasíte.

6.Po úspešnom nasadení virtuálneho zariadenia ESMC ho môžete spustiť. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

VA_first_time_config

Otvore svoj webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho nasadeného ESMC zariadenia do poľa s adresou. IP adresa je uvedená v okne konzoly (zobrazené nižšie). Zobrazí sa hlásenie „First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP adresa]“.

Ďalším krokom je nastavenie vášho zariadenia pomocou webového rozhrania.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nemáte vo svojej sieti DHCP server, budete musieť pre ESMC VA nastaviť statickú IP adresu pomocou konzoly na správu. Ak nie je pridelená žiadna IP adresa, zobrazí sa nasledujúca informácia, pričom URL adresa nebude obsahovať IP adresu:

Ak nie je pridelená IP adresa, môže sa stať, že DHCP server nebude môcť prideliť novú. Uistite sa, že v podsieti, kde sa nachádza virtuálne zariadenie, sú dostupné voľné IP adresy.

VA_config_no_dhcp