Microsoft Hyper-V

Nasadenie virtuálneho zriadenia ESMC pomocou nástroja Microsoft Hyper-V

1.Extrahujte súbor esmc_appliance.vhd.zip (stiahnutý z webovej stránky ESET.com) napr. pomocou nástroja Tar alebo 7-Zip.

2.Spustite Hyper-V manager a pripojte sa na príslušný Hyper-V.

3.Vytvorte nový virtuálny počítač (Generation 1), ktorý má aspoň 4 jadrá a 4 GB pamäte RAM.

4.Po vytvorení virtuálneho počítača ho môžete spustiť. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

VA_first_time_config

Otvore svoj webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho nasadeného ESMC zariadenia do poľa s adresou. IP adresa je uvedená v okne konzoly (zobrazené nižšie). Zobrazí sa hlásenie „First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP adresa]“.

Ďalším krokom je nastavenie vášho zariadenia pomocou webového rozhrania.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nemáte vo svojej sieti DHCP server, budete musieť pre ESMC VA nastaviť statickú IP adresu pomocou konzoly na správu. Ak nie je pridelená žiadna IP adresa, zobrazí sa nasledujúca informácia, pričom URL adresa nebude obsahovať IP adresu:

Ak nie je pridelená IP adresa, môže sa stať, že DHCP server nebude môcť prideliť novú. Uistite sa, že v podsieti, kde sa nachádza virtuálne zariadenie, sú dostupné voľné IP adresy.

VA_config_no_dhcp