Configure domain (Nastavenie domény)

Ak zlyhá operácia pripojenia k doméne, je to zvyčajne spôsobené nesprávnym nastavením súborov ESMC VA. Funkcia Configure Domain vám umožňuje upravovať konfiguračné súbory tak, aby do nich bolo možné zahrnúť vlastné nastavenia vášho prostredia. Sú dostupné tieto typy konfiguračných súborov:

Názov súboru

Popis

/etc/hosts

Súbor Hosts by mal správne namapovaný k názvu vášho doménového radiča a jeho IP adrese.

/etc/krb5.conf

Konfiguračný súbor Kerberos by mal byť správne vygenerovaný. Uistite sa, že kinit <user-from-domain> funguje.

/etc/ntp.conf

Konfiguračný súbor NTP by mal obsahovať záznam o pravidelných aktualizáciách synchronizácie času kvôli synchronizácii s doménovým radičom.

/etc/samba/smb.conf

Konfiguračný súbor Samba by mal byť správne vygenerovaný.

Tieto súbory sú prednastavené a vyžadujú minimálne úpravy, ako napr. špecifikovanie názvu domény, názvu doménového radiča, DNS názvu servera atď.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Configure domain pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

icon_details_hoverPoznámka:

Toto je pokročilý postup, ktorý odporúčame len pre skúsených správcov.

configure_domain

2.Stlačte Enter pre úpravu prvého konfiguračného súboru.

3.Stlačte klávesy Ctrl + X pre zatvorenie textového editora. Stlačte kláves Y pre uloženie alebo kláves N pre zahodenie zmien. V prípade, že ste nevykonali žiadne zmeny, sa textový editor zatvorí. Ak chcete urobiť ďalšie zmeny, nepoužite Ctrl + X, ale stlačte Ctrl + C pre zrušenie a vráťte sa do textového editora.

icon_details_hoverPoznámka:

Pozrite si súbor /root/help-with-domain.txt na vašom ESMC VA. Najrýchlejšou cestou je vyhľadať súbor help-with-domain.txt pomocou nástroja Webmin File manager. Na zobrazenie tohto súboru môžete tiež použiť príkaz nano help-with-domain.txt.

Ak nemáte skúsenosti so systémom Linux a terminálom, môžete použiť nástroj Webmin a nakonfigurovať Kerberos, NTP alebo sieťové nastavenia prostredníctvom Samba Windows File Sharing.