ESMC MDM zariadenie

Toto je sekcia nastavení pre ESMC MDM zariadenie. Konfigurácia pozostáva z 2 častí: Application a Networking properties. Vyplňte všetky povinné polia (označené červenou farbou). Ak je to potrebné, môžete tiež zadať voliteľné parametre.

icon_details_hoverPoznámka:

Toto ESMC virtuálne zariadenie spúšťa ESMC MDM na vyhradenom virtuálnom počítači. Je vhodný pre podnikové siete, ale môže byť použitý aj pre malé firemné siete.

Pred tým, ako začnete konfigurovať ESMC MDM zariadenie, si vytvorte certifikát pre Mobile Device Connector cez Web Console patriacu k ESMC Serveru, ku ktorému sa bude ESMC MDM zariadenie pripájať.

ESMC MDM je možné nakonfigurovať dvoma spôsobmi:

1.Konfigurácia pomocou prihlasovacích údajov pre Web Console

Povinné konfiguračné polia pre zariadenie ESMC MDM:

Password – toto heslo je dôležité, pretože bude použité vo virtuálnom počítači a ESMC databáze.

ESMC Server Hostname – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESMC Servera, aby sa mohlo ESMC MDM pripojiť na ESMC Server.

ESMC Server Port – prednastavený port ESMC Servera je 2222, ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console Port – prednastavený port pre Web Console je 2223, ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console password – toto heslo je dôležité, pretože je potrebné pre prihlásenie sa do ESMC Web Console.

Môžete prípadne zadať aj Webconsole Hostname. Tento názov hostiteľa je používaný nástrojom Web Console na pripojenie k serveru. Ak ponecháte príslušné pole prázdne, hodnota bude automaticky prevzatá z ESMC Server Hostname.

2.Konfigurácia pomocou využitia certifikátov

Povinné konfiguračné polia pre zariadenie ESMC MDM:

Password – toto heslo je dôležité, pretože bude použité vo virtuálnom počítači a ESMC databáze.

ESMC Server Hostname – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESMC Servera, aby sa mohlo ESMC MDM pripojiť na ESMC Server.

ESMC Server Port – prednastavený port ESMC Servera je 2222, ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console Port – prednastavený port pre Web Console je 2223, ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Certification authority Base64 – sem vložte Certifikát certifikačnej autority vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole ESMC certifikáty.

Proxy Certificate Base64 – sem vložte Proxy certifikát vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole ESMC certifikáty.

Agent Certificate Base64 – sem vložte Certifikát agenta vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole ESMC certifikáty.

OVA_mdm

Vlastnosti siete

Presuňte sa kurzorom myši smerom nadol, kde môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti siete: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všetky polia sú voliteľné.

Skontrolujte parametre konfigurácie. Uistite sa, že nastavenia sú správne, pretože dodatočné zmeny nie sú možné. Kliknite na Submit, ak ste už skončili so zmenami.

Po kliknutí na Submit sa zobrazí nasledujúce oznámenie:

va_mdm_config_after_submit

icon_details_hoverPoznámka:

Neobnovujte túto stránku vo vašom webovom prehliadači. Zatvorte kartu a prejdite do okna konzoly ESMC VA.

Okno konzoly vášho virtuálneho zariadenia ESMC zobrazí informácie o stave zariadenia. Zobrazia sa verzie súčastí ESMC, ako aj názov hostiteľa pre ESMC MDM, IP adresa a číslo portu. Zobrazí sa aj adresa MDM registrácie vo formáte https://[hostname]:9980 a https://[IP address]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Zadajte adresu MDM registrácie (tak, ako je uvedené vyššie) do webového prehliadača pre potvrdenie správneho fungovania nástroja Mobile Device Connector. Váš názov hostiteľa a IP adresa budú pravdepodobne odlišné, pretože názov hostiteľa a IP adresa uvedené na obrázku slúžia len ako príklad. Ak bolo nasadenie úspešné, zobrazí sa nasledujúca správa:

mdm_check