Ako zmeniť číslo portu pre virtuálne zariadenie ESMC?

Pre zmenu čísla portu je potrebné vykonať nasledujúce zmeny pre príslušný ESMC komponent:

ESMC Web Console port (štandardne 8443) – otvorte rozhranie Webmin, prejdite do časti Servers > ESET Security Management Center > Edit Apache Tomcat server.xml a upravte riadok <Connector port="8443".

ESMC Server porty (štandardne 2222, 2223) – prihláste sa do rozhrania ESMC Web Console, prejdite do časti Správca > Nastavenia servera > Pripojenie a vykonajte potrebné zmeny.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak ste zmenili ktorýkoľvek z portov uvedených vyššie, bude potrebné upraviť nastavenia aj pre firewall. Otvorte rozhranie Webmin, prejdite do časti Networking > Linux Firewall a zmeňte čísla portov v už existujúcich pravidlách. Môžete tiež prípadne pridať nové pravidlá.