Change database password (Zmena hesla pre databázu)

Root heslo databázy umožňuje úplný prístup na MySQL databázový server. Root MySQL používateľ má úplnú kontrolu iba nad MySQL serverom.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Change database password pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

change_db_psw

2.Ak budete vyzvaný na zadanie starého root hesla databázy, zadajte heslo, ktoré ste nastavili počas konfigurácie ESMC VA. Toto heslo sa môže líšiť od vášho hesla pre virtuálny počítač, ak ste ho zmenili osobitne.

change_db_psw02png

Teraz už bolo root heslo databázy zmenené.