Jak sprawdzić, które komponenty ESMC są zainstalowane

Listę zainstalowanych komponentów ESMC wraz z ich wersjami można znaleźć w oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESMC. Aby odświeżyć to okno dialogowe po uaktualnieniu komponentu, ponownie uruchom urządzenie wirtualne lub przejdź do trybu zarządzania i wybierz polecenie Exit to terminal, a następnie zamknij terminal w celu zablokowania ekranu.

va_component_versions_console_window`