ESET Security Management Center

Moduł ESET Security Management Center umożliwia uruchamianie określonych wstępnie zdefiniowanych poleceń, głównie do naprawiania certyfikatów ESMC, uruchamiania narzędzi diagnostycznych oraz resetowania hasła serwera ESMC.

Run Diagnostic Tool — kliknij przycisk, by wyodrębnić dzienniki i informacje z systemu. Dzienniki zostaną wyeksportowane w przypadku serwera ESMC oraz agenta ESET Management. Można użyć modułu menedżera plików do wyszukania i pobrania wyeksportowanych plików dziennika diagnostycznego skompresowanych w formacie .zip.

diagnostic_tool

ResetServer Administrator Password ESMC — jeżeli nie pamiętasz hasła serwera ESMC lub chcesz je zresetować, wpisz nowe hasło konta administratora serwera ESMC i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

reset_srv_admin_psw

RepairServer Certificate ESMC — naprawia certyfikat serwera ESMC za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 serwera ESMC, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu serwera ESMC i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_srv_cert

Repair Server Certification Authority ESMC — naprawia urząd certyfikacji serwera ESMC za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_srv_ca_cert

Repair Agent Connection ESMC — naprawia połączenie agenta ESET Management z serwerem ESMC. Wpisz nazwę hosta serwera ESMC oraz numer portu, a następnie naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_agent_connection

Repair Agent Certificate ESMC — naprawia certyfikat agenta ESET Management za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 agenta ESET Management, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu agenta ESET Management i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_agent_cert

Repair Agent Certification Authority ESMCnaprawia urząd certyfikacji agenta ESET Management za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_agent_ca_cert

Edit Apache Tomcat server.xml — można edytować plik konfiguracyjny Apache Tomcat server.xml w celu zmieniania certyfikatów HTTPS konsoli internetowej oraz algorytmów szyfrowania. Po wciśnięciu przycisku nastąpi otwarcie edytora tekstowego, w którym można edytować plik /etc/tomcat/server.xml. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Ponowne uruchomienie nastąpi automatycznie, jeżeli jest wymagane. Jeżeli nie chcesz zapisywać wprowadzonych zmian, kliknij Powrót do poleceń.

edit_apache_tomcat