Panel kontrolny

Po zalogowaniu do interfejsu Webmin w panelu kontrolnym będą wyświetlane informacje systemowe urządzenia wirtualnego ESMC. Dostępne będą takie informacje jak: system operacyjny, czas pracy systemu, zużycie pamięci, pakiety uaktualnień itp. Dodatkowo na dole strony widoczny będzie obszar powiadomień, w którym wyświetlane są pozycje wymagające poświęcenia uwagi. Przykładowo może tam być widoczne powiadomienie o dostępności nowszej wersji interfejsu Webmin, umożliwiające wykonanie działania przez kliknięcie przycisku Uaktualnij Webmin teraz. Zalecamy przeprowadzenie uaktualnienia. Po zakończeniu uaktualniania wyświetli się komunikat Zakończono instalację interfejsu Webmin.

Menu główne zawiera następujące kategorie modułów: Webmin, System, Serwery, Inne, Sieci, Sprzęt oraz Klaster. Więcej informacji o modułach można znaleźć na stronach w sekcji Moduły Webmin.

icon_details_hoverUWAGA

Interfejs Webmin automatycznie wykrywa konfigurację urządzenia wirtualnego i wyświetla odpowiednie moduły.

Najważniejsze moduły zarządzania urządzeniem wirtualnym ESMC:

Systemowe

Serwery

Inne

Sieć

validation-status-icon-warning WAŻNE

Interfejs Webmin pracuje z pełnymi uprawnieniami użytkownika root systemu Linux, co oznacza, że może edytować wszystkie pliki oraz uruchamiać dowolne polecenia w systemie. W przypadku popełnienia błędu istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików w systemie lub sprawienia, że uruchomienie go będzie niemożliwe. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas uruchamiania programu Webmin. Zazwyczaj interfejs Webmin ostrzega przed wykonaniem potencjalnie niebezpiecznych działań, lecz mimo to należy wprowadzać zmiany konfiguracyjne wyłącznie w znanych pozycjach.

webmin_dashoard

Powiadamianie — po wystąpieniu zdarzenia, o którym program Webmin chce zawiadomić użytkownika, na dole panelu kontrolnego wyświetli się odpowiednie powiadomienie.

Wylogowanie — po zakończeniu korzystania z programu Webmin należy się wylogować, używając ikony webmin_logout w menu po lewej stronie.