Interfejs zarządzania Webmin

Webmin to interfejs sieciowy innej firmy, który ułatwia zarządzanie systemem Linux. Webmin został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Linux, ale nie są zaznajomieni z zaawansowanym zarządzaniem systemem. Umożliwia on wykonywanie tych czynności za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu sieciowego oraz automatycznie aktualizuje wszystkie wymagane pliki konfiguracyjne. Znacząco ułatwia to zarządzanie systemem.

Interfejs Webmin jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Można się do niego zalogować w dowolnym systemie (komputer kliencki lub urządzenie mobilne) podłączonym do sieci. Jest łatwiejszy w obsłudze w wersji sieciowej niż lokalnie z poziomu innych programów konfiguracyjnych z interfejsem graficznym.

Wszystkie nowsze wersje interfejsu Webmin można bezpłatnie rozpowszechniać i modyfikować w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych interfejsu Webmin.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Interfejs Webmin jest dołączony do urządzenia wirtualnego ESMC. Aby zacząć z niego korzystać, należy go włączyć. Wykorzystuje połączenie HTTPS oraz port 10000. Adres IP interfejsu Webmin można znaleźć na ekranie konsoli zarządzania urządzeniem wirtualnym ESMC.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu Webmin:

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta wdrożonego urządzenia wirtualnego ESMC — użyj portu 10000. Adres URL powinien mieć następujący format: https://<nazwa lub adres IP host>:10000, na przykład https://10.1.119.162:10000 lub https://esmcva:10000.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło:

onazwa użytkownika to root

odomyślne hasło to eraadmin, ale jeśli już zostało przez Ciebie zmienione, użyj hasła podanego podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC.

webmin_login

Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się panel kontrolny interfejsu Webmin.