Rozwiązywanie problemów

Poniższe pliki dziennika mogą być użyte do rozwiązywania problemów z urządzeniem wirtualnym ESMC. Dział obsługi technicznej firmy ESET może również poprosić o przesłanie dzienników diagnostycznych. Poniżej wymieniono pliki dzienników, które można przesłać do analizy:

Nazwa dziennika

Lokalizacja

Opis

Konfiguracja urządzenia wirtualnego ESMC

/root/appliance-configuration-log.txt

W przypadku niepowodzenia wdrażania urządzenia wirtualnego ESMC nie należy ponownie uruchamiać urządzenia, tylko sprawdzić plik dziennika konfiguracji.

Serwer ESMC

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Plik dziennika instalacji serwera ESMC

Inne komponenty ESMC używają podobnej ścieżki i odpowiedniej nazwy pliku.

Dziennik śledzenia serwera ESMC

Dziennik śledzenia agenta ESET Management

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Sprawdź dzienniki śledzenia:
trace.log

status.html

last-error.html

Inne komponenty ESMC korzystają z podobnej ścieżki i podobnych nazw plików.

Serwer proxy Apache HTTP

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

plik dziennika w przypadku starszych wersji urządzenia wirtualnego ESMC

plik dziennika w przypadku nowszych wersji urządzenia wirtualnego ESMC

Zrzuty awaryjne serwera ESMC

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

 

Narzędzie do uruchamiania diagnostyki serwera lub agenta ESMC

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem wirtualnym ESMC uruchom narzędzie diagnostyczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z modułem Webmin programu ESET Security Management Center.

Jeżeli dochodzi do awarii serwera lub agenta i nie możesz zmienić szczegółowości wpisów za pośrednictwem konsoli internetowej, możesz włączyć pełne rejestrowanie śledzenia, tworząc pusty plik:

W przypadku agenta:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

W przypadku serwera:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

 

icon_details_hoverUWAGA

Zalecamy korzystanie z menedżera plików Webmin, który w razie potrzeby umożliwia łatwe wyszukiwanie plików i pobieranie dzienników.