Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESMC

W przypadku wystąpienia niefortunnego zdarzenia, w wyniku którego urządzenie wirtualne ESMC uległo uszkodzeniu i nie może zostać ponownie uruchomione lub zostało usunięte z pamięci bądź zniszczone w inny sposób, istnieje możliwość przeprowadzenia procedury odzyskiwania awaryjnego.

icon_details_hoverUWAGA

Do pomyślnego przeprowadzenia odzyskiwania awaryjnego niezbędna jest kopia zapasowa bazy danych urządzenia wirtualnego ESMC.

1.Pobierz najnowszą wersję pliku esmc_appliance.ovalub esmc_appliance.vhd.zip , jeżeli korzystasz ze środowiska Microsoft Hyper-V. Zaletą tej procedury odzyskiwania jest to, że urządzenie wirtualne ESMC będzie zaktualizowane.

2.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESMC, ale go jeszcze nie konfiguruj. Instrukcje można znaleźć w opisie procesu wdrażania urządzenia ESMC.

3.Włącz interfejs Webmin, aby umożliwić przesłanie pliku kopii zapasowej MySQL. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie/wyłączanie interfejsu Webmin.

4.Przywróć bazę danych z najnowszego pliku kopii zapasowej, jaki masz, postępując zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Przywracanie bazy danych.

5.Skonfiguruj nowo wdrożone urządzenie wirtualne ESMC z przywróconą bazą danych tak samo jak poprzednie urządzenie wirtualne ERA / ESMC. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESMC.