Jak odzyskać zapomniane hasło urządzenia wirtualnego ESMC

Uruchom urządzenie wirtualne ESMC w trybie pojedynczego użytkownika. Instrukcje na ten temat można znaleźć w dokumentacji systemu CentOS 7. Jeżeli urządzenie wirtualne ERA zostało uaktualnione do urządzenia wirtualnego ESMC i działa z systemem CentOS 6, skorzystaj z dokumentacji systemu CentOS 6. Po uruchomieniu powłoki w trybie pojedynczego użytkownika zmień hasło użytkownika root, używając passwd polecenia.