Zalecane konfiguracje systemowe

W zależności od rozmiaru infrastruktury, tzn. liczby maszyn klienckich, które będą zarządzane przez urządzenie wirtualne ESMC, należy wziąć pod uwagę zalecaną i minimalną konfigurację maszyny wirtualnej.

Poniższe rozmiary mają zastosowanie do serwera ESMC oraz urządzenia wirtualnego ESMC MDM:

Liczba klientów

Liczba rdzeni

Wielkość pamięci RAM

Inne

mniej niż 1.000 klientów

2

2 GB

Dysk „gruby” (thick provisioned).

od 1.000 do 5.000 klientów

4

4 GB

Dysk „gruby” (thick provisioned) — należy ręcznie zmienić konfigurację, aby zwiększyć rozmiar pamięci serwera MySQL.

więcej niż 5.000 klientów

8

8 GB

Aby uniknąć problemów z wydajnością, należy proporcjonalnie zwiększać ilość zasobów dostępnych dla urządzenia wirtualnego ESMC.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Jeżeli planowane jest zarządzanie ponad 5000 klientów, zdecydowanie zalecamy zainstalowanie serwera/MDM ESMC na komputerze fizycznym z oprogramowaniem Microsoft Windows Server i Microsoft SQL Server.

Poniższe rozmiary mają zastosowanie do urządzenia ESMC VAgentHost (w zależności od liczby podłączonych maszyn wirtualnych):

Minimalne:

1—1.000 maszyn wirtualnych -> 2 rdzenie, 2 GB RAM

Zalecane:

1—10.000 maszyn wirtualnych -> 4 rdzenie, 8 GB RAM