Wymagania wstępne

Przed wdrożeniem urządzenia wirtualnego ESMC należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Musi być używany obsługiwany hiperwizor.

Należy sprawdzić, czy system operacyjny-gość jest obsługiwany (w przypadku hostowanego hiperwizora, na przykład programu VMware Workstation/Player lub Oracle VirtualBox).

Funkcja VT musi być włączona w systemie BIOS komputera hosta. Możliwe nazwy tej funkcji to VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX lub Virtual Machine Extensions. Ustawienie to zazwyczaj można znaleźć na ekranie zabezpieczeń systemu BIOS. Lokalizacja tego ustawienia różni się zależnie od dostawcy komputera.

Należy się upewnić, że połączenie z kartą sieciową na maszynie wirtualnej jest ustawione jako Mostkowe (ewentualnie NAT). Podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC można określić ustawienia sieciowe, w tym dane domeny, aby zapewnić prawidłowe działanie zadania Synchronizacja grupy statycznej.

W przypadku używania trybu NAT na maszynie wirtualnej należy skonfigurować przekierowanie portów, aby umożliwić dostęp do programu ESMC przez sieć. Porty, które należy przekierować, są wyświetlane w oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESMC po jego wdrożeniu i skonfigurowaniu.

Urządzenie wirtualne ESMC obsługuje tylko środowiska IPv4. Choć można ręcznie skonfigurować środowisko IPv6, nie jest ono obsługiwane.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zalecamy utworzenie migawki nowo wdrożonego i skonfigurowanego urządzenia wirtualnego ESMC i zsynchronizowanie go z usługą Active Directory. Zalecamy również utworzenie migawki przed wdrożeniem agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Certyfikaty ESMC są wymagane do wdrożenia rozwiązań ESMC MDM lub ESMC VAgentHost. Aby można było wygenerować te certyfikaty (szyfrują one komunikację między komponentami ESMC), musi działać instancja serwera ESMC.