Hasła urządzenia wirtualnego ESMC

W urządzeniu wirtualnym ESMC stosowanych jest kilka typów kont użytkowników. Poszczególne typy kont opisane są w tabeli poniżej:

Typ konta

Hasło domyślne

Opis i zastosowanie

Konto użytkownika root systemu operacyjnego (CentOS)

eraadmin

Jest to konto, które może być użyte do zalogowania się do urządzenia wirtualnego ESMC. Zapewnia dostęp do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC oraz interfejsu zarządzania Webmin, a ponadto umożliwia przeprowadzenie resetu do ustawień fabrycznych oraz pobranie bazy danych z innego serwera, jeśli jest to wymagane. Zazwyczaj wymagane będzie podanie hasła maszyny wirtualnej.

Konto użytkownika root bazy danych (MySQL)

eraadmin

Jest to konto użytkownika root serwera bazy danych MySQL. Umożliwia wykonywanie różnych operacji na bazie danych, takich jak tworzenie lub przywracanie kopii zapasowej. Zazwyczaj wymagane będzie podanie hasła użytkownika root bazy danych.

Administrator konsoli internetowej ESMC

określane podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC

To hasło jest ważne, ponieważ zapewnia dostęp do konsoli internetowej ESMC.

Domyślne hasło jest zmieniane podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC. Wszystkie powyższe konta będą mieć te same hasła, które zostały określone podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC. Jednakże istnieje możliwość ustawienia innego hasła dla każdego konta. Używanie wielu różnych haseł może być skomplikowane, lecz zwiększa poziom bezpieczeństwa. Zalecamy ustalenie skutecznej metody zarządzania wieloma hasłami urządzenia wirtualnego ESMC w celu uniknięcia pomyłek.

icon_details_hoverUWAGA

W trakcie wdrażania urządzenia wirtualnego ESMC, które jeszcze nie jest skonfigurowane, wykorzystuje ono to samo hasło, eraadmin , w przypadku wszystkich powyższych kont, dopóki hasło nie zostanie zmienione podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC.

W przypadku zapomnienia hasła do któregokolwiek z powyższych kont należy zapoznać się sekcją Jak odzyskać zapomniane hasło urządzenia wirtualnego ESMC.