Jak używać serwera proxy do połączeń agentów

Nowe agenty ESET Management z wersji 7 nie mogą się łączyć z serwerem ERA, ponieważ używają nowego protokołu replikacji. Agenty wersji 6 mogą się łączyć z serwerem wersji 7 za pośrednictwem serwera proxy ERA. W celu migracji postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi migracji serwera proxy.

Używanie serwera proxy do przekazywania połączeń agenta ESET Management z serwerem ESMC w produkcie ESMC w wersji 7 jest możliwe za pośrednictwem serwera proxy Apache HTTP. Podczas instalacji Apache HTTP Proxy postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą systemu Linux.

Jeżeli uaktualniasz istniejące już środowisko, w którym jest używany składnik ERA w wersji 6.x, skorzystaj z przewodnika po uaktualnianiu serwera proxy.