Jak zaktualizować system operacyjny na komputerze, na którym działa serwer urządzenia wirtualnego ESMC

Jeżeli konsola internetowa urządzenia wirtualnego ESMC wyświetla ostrzeżenie System operacyjny nie jest aktualny dotyczące serwera urządzenia wirtualnego ESMC, należy zaktualizować system operacyjny serwera urządzenia wirtualnego ESMC. Uruchom zadanie Aktualizacja systemu operacyjnego z konsoli internetowej urządzenia wirtualnego ESMC. Po zakończeniu aktualizacji komunikat z ostrzeżeniem zniknie.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Jeżeli aktualizacja systemu operacyjnego zostanie przeprowadzona z interfejsu Webmin, z terminalu lub z narzędzia innego producenta, komunikat z ostrzeżeniem nie zniknie nawet po zaktualizowaniu systemu operacyjnego. W takiej sytuacji zaleca się uruchomienie zadania Aktualizacja systemu operacyjnego z konsoli internetowej urządzenia wirtualnego ESMC.