Jak skonfigurować usługę LDAP, aby zezwolić na synchronizację grupy statycznej na urządzeniu wirtualnym ESMC

Niepowodzenie operacji dołączania do domeny zwykle wynika z nieprawidłowej konfiguracji urządzenia wirtualnego ESMC. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.