Certyfikaty ESMC

Certyfikaty ESMC są wymagane do wdrożenia urządzeń ESMC typu ESMC MDM.

Certyfikaty dla komponentów ESMC są dostępne w konsoli internetowej. Aby skopiować zawartość certyfikatu w formacie Base64, kliknij kolejno polecenia Więcej > Certyfikaty równorzędne, a następnie wybierz certyfikat i kliknij polecenie Wyeksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą Base64 jako plik. Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku używania niestandardowych certyfikatów, które nie są w formacie Base64, należy jeskonwertować na format Base64 (można też wyeksportować te certyfikaty w sposób opisany powyżej). To jedyny format akceptowany przez komponenty ESMC na potrzeby połączeń z serwerem ESMC. Szczegółowe informacje na temat metod konwersji certyfikatów można znaleźć na stronie man systemu Linux oraz stronach man systemu OS X. Przykład:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'