Pobieranie urządzenia wirtualnego ESMC

Urządzenie wirtualne ESMC dostępne jest w postaci pliku OVA (Open Virtualization Appliance). Jest on dostępny w sekcji pobierania. Urządzenie jest dostępne w dwóch postaciach: jako plik esmc_appliance.ova i plik esmc_vagenthost.ova.

Jeśli wdrażasz urządzenie wirtualne w środowisku Microsoft Hyper-V, użyj pliku esmc_appliance.vhd.zip zamiast pliku OVA.

esmc_appliance.ova — zawiera wiele typów urządzenia ESMC. Wdrożenie tego pliku umożliwia wybór typu urządzenia, które ma zostać uruchomione. Można wybrać spośród następujących typów urządzeń:
Serwer ESMC — serwer ESMC, który będzie działać na dedykowanej maszynie wirtualnej. Zawiera również narzędzie Rogue Detection Sensor.
ESMC MDM — komponent tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Jeśli udostępnienie serwera ESMC poza wewnętrzną sieć jest niepożądane, można udostępnić maszynę wirtualną ESMC MDM w Internecie w celu zarządzania urządzeniami mobilnymi.

esmc_vagenthost.ova — to zasadniczo samodzielne urządzenie ESMC VAgentHost. Jedyna różnica w porównaniu ze wspomnianym powyżej typem urządzenia wirtualnego ESMC VAgentHost polega na tym, że ta konfiguracja obejmuje procedurę wdrażania w stylu kreatora używaną w przypadku programu vSphere/ESXi, jeśli nawiązane jest połączenie z serwerem vCenter, a nie połączenie bezpośrednio z serwerem ESXi.

Plik OVA to szablon zawierający funkcjonalny system operacyjny CentOS 7. Aby wdrożyć plik OVA urządzenia wirtualnego ESMC, należy wykonać instrukcje dotyczące używanego hiperwizora. W przypadku używania pliku esmc_appliance.ovamożna wybrać typ urządzenia wirtualnego ESMC, które ma zostać uruchomione przez maszynę wirtualną po ukończeniu wdrożenia. Po wybraniu typu można rozpocząć konfigurację urządzenia wirtualnego ESMC. Po wdrożeniu pliku .ova należy wybrać typ urządzenia i skonfigurować ustawienia urządzenia wirtualnego. Urządzenie wirtualne stanowi kompletne środowisko z programem ESET Security Management Center (lub jednym z jego komponentów).

Przed rozpoczęciem wdrażania należy się upewnić, że wszystkie wymagania zostały spełnione.

Po zakończeniu wdrożenia i konfiguracji można nawiązać połączenie z serwerem ESMC przy użyciu konsoli internetowej ESMC i rozpocząć korzystanie z programu ESET Security Management Center.

icon_details_hoverUWAGA

Firma ESET dostarcza urządzenia wirtualne ESMC, ale nie ponosi odpowiedzialności za pomoc techniczną i utrzymanie systemu operacyjnego lub jego komponentów. Urządzenia wirtualne ESMC zostały stworzone z myślą o ułatwieniu obsługi i wdrożenia oraz są dostarczane wraz z publicznie dostępnym systemem operacyjnym zawierającym komponenty pochodzące z innych źródeł. Odpowiedzialność za zarządzanie tymi komponentami i ich aktualizowanie leży wyłącznie po stronie użytkownika urządzenia wirtualnego ESMC. Zalecamy regularne aktualizowanie systemu operacyjnego, aby uniknąć problemów bezpieczeństwa.