vSphere

Wdrażanie urządzenia wirtualnego ESMC na kliencie vSphere

1.Nawiąż połączenie z serwerem vCenter przy użyciu klienta vSphere lub bezpośrednio z serwerem ESXi.

2.Jeżeli korzystasz z oprogramowania vSphere Client do komputerów osobistych, kliknij kolejno opcje Plik > Wdrożenie szablonu OVF. Jeżeli korzystasz z oprogramowania vSphere Web Client, kliknij kolejno opcje Czynności > Wdrożenie szablonu OVF.

3.Kliknij opcję Przeglądaj, przejdź do pliku esmc_appliance.ova pobranego z witryny internetowej ESET.com, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

4.Kliknij przycisk Dalej w oknie szczegółów szablonu OVF.

5.Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA).

6.Aby ukończyć instalację, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie podaj poniższe informacje dotyczące klienta wirtualnego:

Nazwa i lokalizacja — określ nazwę dla wdrażanego szablonu oraz lokalizację, w której są przechowywane pliki maszyny wirtualnej.

Host / klasterwybierz hosta lub klaster, na którym chcesz uruchomić szablon.

Pula zasobówwybierz pulę zasobów, w obrębie której chcesz wdrożyć szablon.

Pamięć — wybierz miejsce przechowywania plików maszyny wirtualnej.

Format dysku — wybierz format dysków wirtualnych.

Mapowanie sieciwybierz sieć, której będzie używać maszyna wirtualna. Należy upewnić się, że wybrana została sieć maszyny wirtualnej powiązana z utworzoną pulą IP.

7.Kliknij przycisk Dalej, zapoznaj się z podsumowaniem wdrożenia i kliknij przycisk Zakończ. Uruchomiona procedura automatycznie utworzy maszynę wirtualną z zastosowaniem wprowadzonych ustawień.

8.Po wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESMC włącz je. Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji:

VA_first_time_config

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP nowo wdrożonego urządzenia ESMC. Adres IP jest wyświetlany w oknie konsoli (widocznej powyżej). Zostanie wyświetlony komunikat Należy dokonać pierwszej konfiguracji urządzenia. Połącz się, używając przeglądarki internetowej, z adresem: https://[IP address]".

Następnym krokiem jest skonfigurowanie urządzenia przy użyciu interfejsu sieciowego.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESMC przy użyciu konsoli zarządzania. Jeżeli nie ma przydzielonego adresu IP, wyświetlone zostaną poniższe informacje. Adres URL nie będzie zawierał adresu IP.

Jeśli adres IP nie zostanie przypisany, serwer DHCP może nie być w stanie go przypisać. Należy się upewnić, że w podsieci, w której znajduje się urządzenie wirtualne, są wolne adresy IP.

VA_config_no_dhcp

icon_details_hoverUWAGA

Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie ról i uprawnień na serwerze vCenter w taki sposób, aby użytkownicy programu VMware nie mieli dostępu do maszyny wirtualnej ESMC. Uniemożliwi to im ingerowanie w ustawienia maszyny wirtualnej ESMC. Użytkownicy programu ESMC nie mają potrzebują dostępu do maszyny wirtualnej. Aby zarządzać dostępem do programu ESET Security Management Center, należy skorzystać z opcji Uprawnienia dostępu w konsoli internetowej ESMC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania samodzielnego urządzenia ESMC vAgentHost na kliencie vSphere, należy się zapoznać z instrukcjami.