Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESMC

Urządzenie wirtualne ESMC (ESMC VA) można łatwo skonfigurować przy użyciu jego interfejsu sieciowego. W sieci musi się znajdować serwer DHCP, aby umożliwić automatyczne przypisywanie adresu IP urządzeniu wirtualnemu ESMC, co z kolei pozwoli na dostęp do interfejsu sieciowego tego urządzenia ESMC.

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy skonfigurować statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESMC.

Po wdrożeniu maszyny wirtualnej urządzenia wirtualnego ESMC należy wybrać typ urządzenia ESMC, które ma zostać uruchomione. W przeglądarce internetowej należy z menu rozwijanego wybrać typ urządzenia ESMC, które ma działać na maszynie wirtualnej, i skonfigurować je. Aby wyświetlić odpowiednie instrukcje dla różnych typów urządzeń, należy kliknąć odpowiednie łącze poniżej:

Urządzenie serwera ESMC

Urządzenie ESMC MDM

VA_web_select