Urządzenie serwera ESMC

Jest to strona konfiguracyjna urządzenia serwera ESMC. Składa się ona z dwóch sekcji: Aplikacja i Właściwości sieci. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone na czerwono). W razie potrzeby można określić opcjonalne parametry konfiguracji.

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku tego typu urządzenia wirtualnego ESMC serwer ESMC działa na dedykowanej maszynie wirtualnej. Ta konfiguracja jest zalecana w przypadku zarówno małych firm, jak i sieci korporacyjnych.

Obowiązkowe pola konfiguracji urządzenia serwera ESMC:

Password — to hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej, bazy danych ESMC, urzędu certyfikacji serwera ESMC oraz konsoli internetowej ESMC.

config_server_va

Chociaż nie jest to konieczne, zalecamy określenie parametrów opcjonalnych. Na przykład parametrów szczegółów domeny, szczegółów kontrolera domeny czy poświadczeń konta administratora domeny. Jest to przydatne w przypadku działań związanych z domeną, na przykład przy synchronizacji.

enable_http_forward_proxy

Można też włączyć serwer proxy Apache HTTP buforujący aktualizacje. Zaznacz pole wyboru Enable HTTP forward proxy, aby zainstalować serwer proxy Apache HTTP i utworzyć oraz zastosować polityki (pod nazwą Wykorzystanie serwera proxy HTTP, stosowane do grupy Wszystkie) w odniesieniu do następujących produktów:

oESET Endpoint for Windows

oESET Endpoint for macOS (OS X) and Linux

oESET Management Agent

oESET File Security for Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache
 

Polityka ta powoduje włączenie serwera proxy HTTP w odniesieniu do odpowiednich produktów. Host serwera proxy ma domyślnie ten sam adres IP co lokalny adres IP serwera ESMC i korzysta z portu 3128. Funkcja uwierzytelniania jest wyłączona. Powyższe ustawienia można skopiować do innej polityki, aby skonfigurować inne produkty.

Korzystanie z serwera proxy HTTP pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości na potrzeby pobierania danych z Internetu oraz przyspieszyć pobieranie aktualizacji produktów. Zalecamy zaznaczenie pola wyboru Serwer proxy Apache HTTP, jeśli serwer ESMC ma służyć do zarządzania więcej niż 37 komputerami.

W razie potrzeby można zainstalować serwer proxy Apache HTTP w późniejszym czasie. Szczegółowe informacje zawiera temat Najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia wirtualnego ESMC.

 

Właściwości sieciowe

Przewiń w dół, aby ustawić następujące właściwości sieciowe: sieciowy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, DNS1 i DNS2. Wszystkie pola są opcjonalne.

Łączenie urządzenie wirtualnego ESMC z domeną

Urządzenie wirtualne ESMC można skonfigurować tak, aby w trakcie początkowej konfiguracji działało w domenie. Aby urządzenie wirtualne ESMC mogło działać w domenie, trzeba zastosować następujące ustawienia:

Windows workgroup — grupa robocza lub nazwa domeny NETBIOS dla danego serwera, na przykład DOMAIN.

Windows domain — domena dla danego serwera, na przykład domain.com.

Windows domain controller — kontroler domeny dla danego serwera. Wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (nazwę FQDN) serwera ESMC.

Windows domain administrator — konto używane do dołączenia do domeny.

Windows Domain administrator password — hasło administratora używane do dołączenia do domeny.

DNS1 — serwer nazw domen dla danej maszyny wirtualnej. Wpisz adres IP kontrolera domeny.

Sprawdź określone parametry konfiguracji. Należy się upewnić, że konfiguracja jest poprawna, ponieważ dodatkowe zmiany w konfiguracji nie będą możliwe.

Zaznacz pole wyboru I accept the terms of End User License Agreement and Privacy Policy.

Po kliknięciu pozycji Submit zostaną wyświetlone następujące informacje:

va_server_config_after_submit

icon_details_hoverUWAGA

Nie należy odświeżać tej strony w przeglądarce internetowej. Należy zamknąć kartę i przejść do okna konsoli urządzenia wirtualnego ESMC.

W oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESMC zostaną wyświetlone informacje o stanie. Zostaną wyświetlone informacje o wersjach komponentów ESMC oraz nazwa hosta, adres IP i numer portu serwera ESMC. Wyświetlany będzie również adres konsoli internetowej ESMC w formacie https://[nazwa hosta] oraz https://[adres IP].

va_server_console_window_configured

validation-status-icon-warning WAŻNE

Przed wdrożeniem i połączeniem pierwszych agentów ESET Management warto utworzyć migawkę lub kopię zapasową maszyny wirtualnej.

W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres konsoli internetowej ESMC (widoczny powyżej) i zalogować się w niej. Rzeczywista nazwa hosta i rzeczywisty adres IP będą się różnić. Powyżej znajdują się informacje przykładowe. Po zalogowaniu można rozpocząć korzystanie z programu ESET Security Management Center.