Jak zmienić ciąg połączenia z bazą danych ESMC

Ciąg połączenia z bazą danych ESMC w urządzeniu wirtualnym ESMC można zmienić, edytując plik StartupConfiguration.ini.

Aby zmienić ciąg połączenia z bazą danych ESMC, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Exit to terminal, używając klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

2.Typ:

 nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

3.Edytuj dane w ESMC ciągu połączenia z bazą danych

4.Naciśnij Ctrl + X oraz y, aby zapisać zmiany.