Informacje dotyczące pomocy

W niniejszym Podręczniku wdrażania urządzeń wirtualnych zawarte zostały instrukcje dotyczące wdrażania i konfiguracji urządzenia wirtualnego ESMC (ESMC VA). Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem i aktualizacją urządzeń wirtualnych ESMC oraz zarządzaniem nimi.

W celu zapewnienia zgodności oraz uniknięcia pomyłek w niniejszym podręczniku stosowana jest terminologia oparta na nazwach parametrów ESET Security Management Center. Zastosowaliśmy również jednolity zbiór symboli do oznaczenia konkretnych tematów o określonym poziomie ważności.

icon_details_hoverUWAGA

Uwagi stanowią krótkie spostrzeżenia. Można je pominąć, lecz mogą również zawierać cenne informacje dotyczące określonych funkcji lub łącza do podobnych tematów.

 

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zagadnienia te wymagają uwagi czytelnika i pomijanie ich nie jest zalecane. Zazwyczaj zawierają istotne informacje niemające krytycznego znaczenia.

 

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

Informacje krytyczne, które należy traktować z większą ostrożnością. Ostrzeżenia zostały umieszczone specjalnie w celu uniknięcia potencjalnie szkodliwych błędów. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ostrzeżenia, ponieważ dotyczy ono wrażliwych ustawień systemowych lub zagadnień związanych z ryzykiem.

 

Oznaczenie

Znaczenie

Pogrubiona czcionka

Nazwy elementów interfejsu takich, jak pola lub przyciski opcji.

Pochylona czcionka

Elementy zastępcze dla informacji wprowadzanych przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznaczają, że rzeczywista ścieżka lub nazwa pliku są wprowadzane przez użytkownika.

Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do przywoływanych tematów lub zewnętrznych adresów internetowych. Hiperłącza są zaznaczone na niebiesko i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemowy, w którym przechowywane są programy zainstalowane w systemie Windows lub innym.

Pomoc online stanowi podstawowe źródło treści pomocy. Po nawiązaniu połączenia z Internetem automatycznie zostanie wyświetlona najnowsza wersja pomocy online. Strony pomocy online dla programu ESET Security Management Center zawierają trzy aktywne karty w górnym nagłówku nawigacji: Instalacja/Uaktualnienie, Administracja oraz Wdrażanie urządzenia wirtualnego.

Tematy przedstawione w tym podręczniku podzielono na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie informacje można znaleźć, używając pola Szukaj u góry.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Po otwarciu Podręcznika użytkownika na pasku nawigacyjnym umieszczonym na górze strony wyszukiwanie będzie ograniczone do treści tego podręcznika. Przykładowo po otwarciu Podręcznika administratora w wynikach wyszukiwania nie będą wyświetlać się tematy zawarte w Podręczniku instalacji/uaktualniania lub wdrażania urządzeń wirtualnych.

Baza wiedzy firmy ESET zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zalecane rozwiązania różnych problemów. Dzięki regularnej aktualizacji przez specjalistów z firmy ESET baza wiedzy jest bardzo skutecznym narzędziem do rozwiązywania różnego rodzaju problemów.

Forum ESET pozwala użytkownikom pomagać sobie nawzajem. Można tam zamieścić dowolny problem lub pytanie związane z produktem ESET.

Można również zamieścić ocenę lub opinię dotyczącą konkretnego tematu pomocy. Wystarczy kliknąć łącze Czy ta informacja była pomocna? lub Oceń ten artykuł: Pomocny/Niepomocny w przypadku Bazy wiedzy firmy ESET (na dole strony pomocy).