Kako ponovno pokrenuti konzolu za upravljanje virtualnim uređajem

Grafičko sučelje virtualnog uređaja može se ponovno pokrenuti bez ponovnog pokretanja virtualnog računala. Time će se prisilno osvježiti svi podaci na konzoli. (Na primjer, ako promijenjena postavka ne funkcionira na konzoli za upravljanje virtualnim uređajem.)

1.Odaberite Exit to Terminal u opciji Konzola za upravljanje virtualnim uređajem.

2.Pokrenite naredbu:
./appliance-gui restart