Kako poboljšati rad programa Oracle VirtualBox

U Postavkama ESMC virtualnog uređaja možete promijeniti broj procesora (jezgri CPU-a). Idite na karticu Sustav > Procesor. Smanjite broj procesora za virtualni uređaj. Primjerice, ako imate 4 fizička CPU-a, promijenite postavku kako bi virtualni uređaj upotrebljavao samo 2 procesora.