Pravila privatnosti

ESET, spol. s.r. o, s registriranim uredom na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka, tvrtka registrirana u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31 333 535 kao voditelj obrade podataka ("ESET" ili "mi“) želi biti transparentan u vezi s obradom osobnih podataka i privatnošću korisnika. Kako bismo ostvarili taj cilj, objavljujemo ova Pravila privatnosti čija je jedina svrha informiranje naših klijenata ("krajnji korisnik" ili "vi") o sljedećim temama:

-obradi osobnih podataka,

-povjerljivosti podataka,

-pravima ispitanika.

Obrada osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET i koje su dio našeg lokalno instaliranog programa pružaju se prema Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika, no neke od njih možda zahtijevaju posebnu pažnju. Želimo vam pružiti više detalja o obradi podataka u vezi s programima i uslugama koje vam pružamo. Omogućavamo različite usluge opisane u Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika i dokumentaciji, kao što je upravljanje ESET-ovim sigurnosnim programima. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupljati sljedeće:

-podatke o procesu instalacije, uključujući platformu na kojoj je naš program instaliran, i podatke o radu i funkcionalnosti naših programa kao što su otisak prsta hardvera, instalacijski ID-ovi, slike stanja memorije u slučaju pada sustava, ID-ovi licenci, IP adresa, MAC adresa i konfiguracijske postavke programa koje također mogu uključivati upravljane uređaje.

-podaci o licenci kao što su ID oznaka licence i osobni podaci kao što su ime, prezime, adresa i adresa e-pošte potrebni su u svrhe naplate, provjere autentičnosti licence i pružanja naših usluga.

-za pružanje usluge podrške mogu biti potrebni kontaktni podaci i podaci koji se nalaze u vašim zahtjevima za podršku. Ovisno o načinu na koji nam se odlučite obratiti, možemo prikupljati vašu adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o licenci, detalje o programu i opis slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke, kao što su generirani dnevnici, radi olakšavanja usluge podrške.

-Podaci o upotrebi naše usluge potpuno su anonimni do kraja sesije. Nakon završetka sesije ne pohranjuju se nikakvi osobni podaci.

Za upravljanje ESET-ovim sigurnosnim programima potrebno je i lokalno pohranjivanje podataka kao što su ID i naziv računala, naziv programa, podaci o licenci, podaci o aktivaciji i isteku, podaci o hardveru i softveru povezani s upravljanim računalom s instaliranim ESET-ovim sigurnosnim programom. Dnevnici koji se odnose na aktivnosti upravljanih ESET-ovih sigurnosnih programa i uređaja prikupljaju se i dostupni su kako bi se olakšalo upravljanje i nadziranje značajki i usluga bez automatiziranog slanja ESET-u.

Povjerljivost podataka

ESET je tvrtka koja posluje diljem svijeta putem pridruženih subjekata ili partnera koji su dio naše mreže distribucije, usluga i podrške. Podaci koje ESET obrađuje mogu se primati od pridruženih subjekata ili partnera ili se prenositi njima radi izvršavanja obveza sukladno Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika kao što su pružanje usluga ili podrške ili naplata. Možda ćemo imati obvezu prenositi vaše podatke u zemlju za koju ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti. Čak i u tom slučaju, svaki prijenos podataka podložan je uredbi o zaštiti podataka i provodi se samo ako je to potrebno. Mehanizam sustava zaštite privatnosti, standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila ili druga odgovarajuća zaštita moraju se utvrditi bez iznimke.

Činimo sve što možemo kako bismo spriječili pohranu podataka duže nego što je potrebno prilikom pružanja programa i usluga u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika. Vrijeme zadržavanja može biti duže od valjanosti vaše licence kako bismo vam pružili dovoljno vremena za jednostavnu i pravovremenu obnovu licence. Minimizirana i pseudonimizirana statistika i anonimizirani podaci mogu se dalje obrađivati u statističke svrhe.

ESET primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao razinu sigurnosti koja odgovara mogućim rizicima. Činimo sve što možemo kako bismo zajamčili kontinuiranu povjerljivost, cjelovitost, dostupnost i otpornost sustava i usluga obrade. Međutim, u slučaju povrede podataka koja dovede do rizika za vaša prava i slobodu, spremni smo obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike. Ispitanik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.

Pravima ispitanika.

ESET podliježe slovačkim zakonima i obvezuje nas zakon o zaštiti podataka u sklopu Europske unije.  Svaki ispitanik ima pravo na sljedeća prava:

-pravo zatražiti od ESET-a da pristupite svojim osobnim podacima,

-pravo na ispravljanje svojih osobnih podataka ako su netočni (također imate pravo na dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka),

-pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,

-pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka

-pravo usprotiviti se obradi i

-pravo na prenosivost podataka.

Smatramo da su svi podaci koje obrađujemo vrijedni i neophodni za svrhu našeg legitimnog interesa, a to je pružanja usluga i programa korisnicima.

Ako želite ostvariti svoje pravo kao ispitanik ili ako imate pitanja, pošaljite nam poruku na:

ESET, spol. s r.o.

Službenik za zaštitu podataka

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Republika Slovačka

dpo@eset.sk