ESMC certifikati

ESMC certifikati potrebni su za instalaciju uređaja vrste ESMC MDM ESMC.

Certifikati za ESMC komponente dostupni su na web konzoli. Za kopiranje sadržaja certifikata u formatu Base64 kliknite Više > Certifikati ravnopravnih računala, odaberite certifikat , a zatim odaberite mogućnost Izvezi kao Base64. Osim toga, certifikat šifriran sustavom Base64 možete preuzeti kao datoteku. Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelja certifikata.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako se koristite prilagođenim certifikatima koji nisu u Base64 formatu, morat ćete ih pretvoriti u Base64 format (umjesto toga, možete izvesti te certifikate kako je opisano iznad). To je jedini format koji ESMC komponente prihvaćaju za povezivanje s ESMC serverom. Više detalja o tome kako pretvoriti certifikate potražite na glavnoj stranici sustava Linux i glavnoj stranici sustava OS X. Na primjer:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'