ESMC Konfiguracija virtualnog uređaja

ESMC virtualni uređaj (ESMC VA) može se jednostavno konfigurirati putem njegova web sučelja. U mreži ćete morati imati DHCP server kako bi se vašem uređaju ESMC VA automatski dodijelila IP adresa, što će vam zatim omogućiti pristup konfiguracijskom web sučelju uređaja ESMC VA.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako nemate DHCP server u mreži, morat ćete postaviti statičku IP adresu za uređaj ESMC VA.

Nakon instalacije virtualnog računala ESMC virtualnog uređaja, odaberite vrstu ESMC uređaja koji želite pokrenuti. U padajućem izborniku web preglednika odaberite vrstu ESMC uređaja koji virtualno računalo treba pokrenuti i konfigurirajte ga. Kliknite odgovarajući link u nastavku da biste pregledali upute za konfiguraciju raznih vrsta uređaja:

ESMC Serverski uređaj

ESMC MDM uređaj

VA_web_select