Others

V této části naleznete několik užitečných nástrojů:

File manager (Filemin) pomocí tohoto webového správce můžete pohodlně pracovat se soubory uloženými ve virtuální appliance. Po přihlášení se standardně načte obsah složky /root. Nicméně složka se může lišit v závislosti na tom, pod jakým uživatelem se přihlásíte.

Pro pohyb mezi složkami jednoduše klikněte na název složky, případně její ikonu. Pro návrat o úroveň výš klikněte na tlačítko Zpět v horní části okna, případně využijte drobečkovou navigaci.

Nástroj Filemin dokáže vyhledávat soubory. Pro vyhledávání klikněte na Tools > Search, případně název souboru zadejte do pole v pravém horním rohu.

Pro stažení souboru klikněte na jeho název nebo ikonu.

Pokud chcete do virtuální appliance nahrát soubor, klikněte na File > Upload to current folder. Následně vyberte soubory, které chcete nahrát a akci dokončete kliknutím na tlačítko Upload Files.

Soubor si můžete stáhnout na vzdálený počítač, stačí z menu File vybrat možnost Get from URL a následně tento odkaz otevřít na jakémkoli počítači v síti.

Pro úpravu souboru na něj klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte možnost Edit.

Nový soubor vytvoříte kliknutím na File > Create File.

Pro přejmenování klikněte pravým tlačítkem na soubor/složku a z kontextového menu vyberte možnost Rename.

file_manager

Upload and download – pomocí tohoto nástroje můžete pohodlně do virtuální appliance stáhnout soubory z externích odkazů, případně soubory do appliance nahrát z lokálního stroje:

Download from web – zadejte URL souborů, které chcete stáhnout a následně definujte složku pro uložení souborů.

Upload to server – klikněte na ikonu sponky a vyberte soubory z vašeho počítače, které chcete nahrát na virtuální appliance a vyberte složku pro uložení souborů. Zároveň můžete nahrávat maximálně 4 soubory.

Download from server – zadejte cestu k souboru, který chcete z virtuální appliance stáhnout prostřednictvím prohlížeče. Zároveň můžete stahovat pouze jeden soubor.