Networking

V případě potřeby můžete nastavení síťových služeb měnit přímo v sekci Networking. Nejčastěji využijete:

Kerberos5 configuration – správně nastavený Kerberos je důležitý pro vytvoření ověřovacího ticketu do Active Directory. Pokud budete mít vše nastaveno správně, můžete použít skript na opětovné připojení virtuální appliance do domény.

Linux Firewall – pravidla v IPtables můžete modifikovat, mazat a přidávat další.

Network configuration – v této části nakonfigurujete všechna síťová rozhraní (přiřadíte jim IP adresy), host soubor atp.

details_hoverPoznámka:

Změny se projeví až po stisknutí tlačítka Apply Configuration.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Tato část je určena výhradně zkušeným uživatelům. Nesprávnou změnou síťové konfigurace můžete odpojit od sítě a Webmin již nebude dostupný. V každém případě můžete virtuální stroj dále konfigurovat prostřednictvím terminálu, který spustíte pomocí konzole pro správu.

network_config