Aktualizace a migrace

Před aktualizací / migrací

Pokud přecházíte z ERA 6.x, vezměte v potaz následující informace:

ERA 6.x Proxy se již nepoužívá. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak aktualizovat v prostředí ERA Proxy.

NTLM ověření se již nepoužívá, ESMC 7 využívá Kerberos. Pokud pro přihlašování využíváte doménové údaje, zadejte údaje v linux formátu. To samé platí při vytváření úlohy na synchronizaci statických skupin.

Aktualizací ERA na ESMC nedojde k aktualizaci dalších součástí běžících na virtuální appliance (operačního systému, požadovaných balíčků pro běh ESMC serveru, …. ). V tomto případě doporučujeme po dokončení aktualizace provést migraci na novou virtuální appliance.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před tím, než se pustíte do migrace nebo aktualizace, si vždy z existující virtuální appliance zálohujte databázi a exportujte veřejný klíč certifikační autority i klientské certifikáty.

Proces aktualizace a migrace

Podle níže uvedených kroků přemigrujete a aktualizujete ESMC virtuální appliance.

1.Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET aktuální esmc_appliance.ova nebo esmc_appliance.vhd.zip.

2.Nasaďte novou appliance do svého virtuálního prostředí. Zatím ji nekonfigurujte.

3.Přemigrujte databázi z původní appliance.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Zatím původní server nezahazujte/neodinstalovávejte.

4.Dokončete její konfiguraci.

5.Ujistěte se, že se nová virtuální appliance chová stejně, jako předchozí:

oPokud má nová virtuální appliance odlišnou IP adresu:

a)Vytvořte na původní appliance politiku, ve které agentům definujte novou IP adresu serveru, a přiřaďte ji všem počítačům.

b)Vyčkejte, až si všichni agenti politiku převezmou.

c)Ujistěte se, že se všechny stanice připojují k nové virtuální appliance.

d)Nyní můžete původní appliance vypnout a zahodit.

oPokud má nová virtuální adresa stejnou IP adresu:

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že nová virtuální appliance má identickou konfiguraci sítě (IP adresa, FQDN, název, DNS servisní záznam) jako původní. Pokud máte agenty směrované na název, postačí vám jen změnit záznam na DNS serveru.

a)Vypněte původní virtuální appliance.

b)Zapněte novou virtuální appliance.

c)Ujistěte se, že se všechny stanice připojují k nové virtuální appliance.

d)Nyní můžete původní appliance zahodit.

6.Aktualizujte vybrané agenty prostřednictví klientské úlohy na aktualizaci součástí.

7.Pokud se agenti po provedení aktualizace připojují, aktualizujte zbytek infrastruktury.